maandag 14 juni 2010

Egypte wil staatsburgerschap afnemen van mannen die met Israelische vrouwen trouwen

 
Ik verwacht dat Anja Meulenbelt, Stan van Houcke, Anonieme Dappere Sonja, Aart Liberty, Gretta Duisenberg en Harry van Bommel allemaal deze apartheidspolitiek van Egypte streng zullen veroordelen, demonstreren voor de ambassade, kamervragen stellen en oproepen tot een boycot van Israel Egypte tot het deze Apartheidspraktijken beëindigt.
 
RP
------------
 

Cairo to Strip Citizenship from Men Who Marry Israelis

http://brabosh.com/2010/06/07/egypte-neemt-nationaliteit-af-van-mannen-die-met-israelische-vrouwen-huwen/

door Hana Levi Julian

Wordt Egypte een Apartheidsstaat? Het heeft er alleszins veel van weg en het geeft de internationale mensenrechtenbewegingen weer wat werk aan de winkel. Het Hooggerechtshof in Caïro heeft in hoger beroep een uitspraak bevestigd van een lagere rechtbank die het Ministerie voor Binnenlandse Zaken de opdracht geeft om Egyptische mannen hun burgerrechten af te nemen wanneer ze huwen met Israëlische vrouwen.

Israëlische vrouwelijke soldaat in vrijetijdskledij

Ik veronderstel dat Human Rights Watch en Amnesty International dit niet aan hun neus zullen laten voorbij gaan en dat ze dit beslist zullen aanklagen op het wereldforum van de Verenigde Naties. Wanneer Israëli's Arabieren zouden discrimineren staan beide organisaties paraat – en in hun zog honderden pro-Palestijnse ngo's – om de Israëlische staat een Apartheidsstaat te noemen. Ik ga er dan ook van uit dat wanneer Arabieren Israëli's discrimineren hun oordeel in deze kwestie even hard en meedogenloos zal zijn als wanneer ze over Israël oordelen.

Opperrechter Mohammed al-Hoesseini heeft afgelopen zaterdag in een besluit bepaald dat het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken de regering van het land moet vragen welke stappen het moet ondernemen om het burgerschap af te nemen van mannen die getrouwd zijn met Israëlische vrouwen – en van hun kinderen. Op dit moment mogen Egyptenaren die met Israëli's huwen hun Egyptisch staatsburgerschap behouden en ook hun kinderen worden automatisch als Egyptische burgers beschouwd. Parallel aan die praktijk in het moslimgeloof volgt hieruit dat de vader automatisch de voogdij krijgt over de kinderen en het religieuze geloof eveneens dat van de vader volgt.

Maar hoewel het Hof van Beroep de beslissing van een lagere rechtbank bevestigde en dit besluit niet verder kan worden aangevochten, bepaalt de rechter dat het ministerie "alle huwelijksverbintenissen kan voorleggen aan de regering om elk geval apart te onderzoeken", aldus Nabil Al-Wahsh, de advocaat, die de oorspronkelijke rechtszaak aanhangig maakt. Het hof zei dat het ministerie van binnenlandse zaken in principe de opdracht heeft om iedere Egyptenaar die trouwt met een Israëlische het staatsburgerschap af te nemen, maar dat ieder geval wel individueel door het kabinet moet worden bekeken. Zo maakt het uit of het huwelijk gesloten wordt met een Joodse of een Arabische Israëli, liet het hof weten.

Het is niet duidelijk of en hoe de regering de beslissing af gaat dwingen. Vorig jaar heeft het Ministerie van Binnenlandse alsmede Buitenlandse Zaken hoger beroep aangetekend met betrekking tot een soortgelijke beslissing door een lagere rechter, met het argument dat de kwestie moet aangekaart worden in het parlement van het land, eerder dan dat erover moet worden geoordeeld in de rechtbanken.

Rageh: 'Eigen Volk Eerst', waar kennen we dat nog van?

Al-Wahsh legde uit aan het Al Jazeera Satellite News netwerk met basis in Qatar, dat hij een generatie wil stichten die "ontrouw aan Egypte en de Arabische wereld" wil voorkomen. De kinderen uit dergelijke huwelijken "mogen geen militaire dienst vervullen," verklaarde hij. Al Jazeera verslaggever in Caïro, Rawya Rageh, merkte op dat deze kwestie "de diepe kloof heeft blootgelegd tussen enerzijds het officiële Egyptische standpunt over vrede met Israël versus wat echt leeft op de straat in de dichtst bevolkte natie in de Arabische wereld."

Zij voegde eraan toe dat het "sentiment onder het volk in de eerste plaats wordt bepaald door de Palestijnse situatie, en dit heeft meer ruimte gecreëerd om rechtszaken aan te spannen in de Egyptische rechtbanken tegen alles wat van dichtbij of veraf lijkt op sympathie voor Israël of haar burgers." "Het is niet duidelijk of de Egyptische regering inderdaad het vonnis zal afdwingen", aldus Rageh. "Maar voor nu, kan het vonnis de dorst lessen van velen in een steeds bozer wordende bevolking die op zoek is naar actie gericht tegen Israël."

De wet over het staatsburgerschap uit 1976 zegt dat Egyptenaren hun nationaliteit verliezen als ze Israëliërs trouwen die in het leger hebben gediend of het zionisme als ideologie aanhangen. Maar drie jaar later, in 1979, sloot Egypte vrede met Israël en vergat de regering de implementatie ervan. Egypte was in 1979 de eerste Arabische natie in de directe omgeving om een vredesverdrag met Israël te sluiten. Jordanië zal daarna volgen. Ondanks dat Egypte en Israël 31 jaar geleden vrede sloten, heerst er in Egypte een diepe animositeit jegens Israëliërs. Hoeveel Egyptische mannen getrouwd zijn met Israëlische vrouwen is niet officieel bekendgemaakt. Geschat wordt dat het er zo'n dertigduizend zijn.


Bronnen: Arutz Sheva: Cairo to Strip Citizenship from Men Who Marry Israelis door Hana Levi Julian van 6 juni 2010; De Standaard: Egyptisch-Israëlische huwelijken onder druk van maandag 7 juni 2010
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten