zaterdag 27 maart 2010

UNICEF-verklaring boycotactie Israel voldoet niet helemaal


Na kamervragen over de kwestie, kwam UNICEF met een verklaring waarin zij onder andere stelt dat:
 
UNICEF is door PYALARA niet geraadpleegd over het gebruik van het UNICEF-logo op de poster waarop de organisatie een televisieprogramma voor jongeren aankondigt. Noch de poster, noch het televisieprogramma dat het adverteert, weerspiegelt het beleid van UNICEF of haar opvattingen.

Zodra het onjuiste gebruik van het UNICEF-logo bekend werd, heeft UNICEF contact opgenomen met PYALARA om opheldering en rectificatie te vragen. Ook heeft UNICEF uitleg gevraagd over het feitelijke proces en de context waarin het logo werd gebruikt.

(...)

De samenwerkingsovereenkomst tussen UNICEF en PYALARA eindigde in januari 2010. UNICEF werkte met PYALARA vanaf 2000 om kinderen en jongeren een forum te bieden waarop ze hun stem en ideeën konden uitdragen naar hun leeftijdgenoten. UNICEF's ondersteuning richtte zich op mediatraining, videodocumentatie en de begeleiding tussen jongeren onderling, zowel op de Westelijke Jordaanoever als in de Gazastrook. Tot dit jaar ondersteunde UNICEF PYALARA met ongeveer $100.000 per jaar.

In het licht van de laatste ontwikkeling zal UNICEF elke voorgestelde toekomstige samenwerking met PYALARA, zoals gebruikelijk, zorgvuldig overwegen

PYALARA staat voor 'Palestinian Youth Association for Leadership and Rights Activation'. Het is een communicatie- en mediagerichte Palestijnse NGO die in 1999 is opgericht voor Palestijnse jongeren. Eén van de belangrijkste doelstellingen van de organisatie is het bieden van een 'uitlaatklep' voor jonge Palestijnen door te schrijven en gebruik te maken van andere vormen van communicatie om zich zo te verbinden met de gemeenschap waarin ze leven. De jonge journalisten van PYALARA produceren de maandelijkse krant 'Youth Times' en het wekelijkse televisieprogramma 'Speak Up'. Gasten van de show waren onder andere voormalig president Jimmy Carter, en Hillary Clinton.

In een Tweet aan het CIDI meldt men:

"Noch de poster, noch het televisieprogramma dat het adverteert, weerspiegelt het beleid van UNICEF of haar opvattingen." En eventuele samenwerking met PYALARA zal UNICEF "zorgvuldig overwegen".
 
Dit blijkt een bijna letterlijke vertaling te zijn van een eerder uitgegeven Engelse verklaring, n.a.v. een bericht van Palestinian Media Watch over de advertentie. Zoals ook het CIDI opmerkt, zitten er een paar verschillen tussen beide versies, waaronder een uitgebreidere beschrijving van wat Pyalara doet en waarom zij subsidie krijgt. Het blijkt dat de 'uitlaatklep' waarvan het bericht spreekt en het wekelijkse TV programma, worden misbruikt voor ophitsing en propaganda tegen Israel. Ik kan mij moeilijk voorstellen dat dit de eerste keer was. Bij dergelijke subsidies aan Palestijnse organissaties moet m.i. continu heel precies worden gecheckt wat men precies doet en vernondigt. Waarom zou je een mediatraining geven aan mensen die die niet gebruiken om vrede te bevorderen maar om propaganda te bedrijven? Waarom jonge journalisten helpen een krant uit te geven als die niet oproept tot verzoening maar tot haat?  
 
 
RP
==============
 
 
De Engelse verklaring, door PMW verspreid, zegt het volgende:
 
"STATEMENT FROM CARYL M. STERN, PRESIDENT,
U.S. FUND FOR UNICEF
ON INCORRECT USE OF UNICEF LOGO BY NGO

NEW YORK, NY; MARCH 23, 2010-UNICEF does not endorse the use of violent imagery and abhors the inappropriate use of its logo to suggest otherwise. The use of violence runs counter to UN values and principles.

UNICEF was not consulted by PYALARA about the use of its logo in a poster announcing a youth broadcast and it condemns the use of its logo to imply endorsement of political opinions. Neither the poster nor the television program it advertises reflect UNICEF's policies or its views.  UNICEF's partnership agreement with PYALARA ended in January 2010.

As soon as this incorrect use of the logo came to its attention, UNICEF contacted PYALARA to demand an explanation and to seek rectification. UNICEF has also demanded clarification as to the actual process and context in which the logo was used.  

UNICEF's policy is clear on the use of its logo. Standard agreements with partners require prior approval in writing for the use of the UNICEF brand. PYALARA did not follow this process and UNICEF approval was not sought or granted.

PYALARA has since presented its apologies to UNICEF and has given us assurances that it will conduct an enquiry to avoid similar incidents from occurring.

Prior to this, UNICEF had worked with PYALARA from 2000 to provide children and young people with a forum to voice their ideas and reach out to their peers. UNICEF's support was for media training, video documentation and peer-to-peer counseling, both in the West Bank and in the Gaza Strip.

Until this year, UNICEF provided approximately US$100,000 a year to PYALARA.  In light of the latest development, UNICEF will be carefully reviewing any proposed future partnerships with PYALARA."
 
==============
Bericht van het CIDI over de kwestie:
 
verklaring boycotactie voldoet niet helemaal

Geen opmerkingen:

Een reactie posten