maandag 28 december 2009

Organisatie van de Islamitische Conferentie krijgt meer invloed in VN Veiligheidsraad

 
Gisteren meldde IsraNed dat de Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC) vanaf januari met maar liefst vier leden vertegenwoordigd zal zijn in de VN Veiligheidsraad. Libanon zal vanaf januari als Arabische staat zitting nemen in dit invloedrijke gremium, waardoor Syrië en Iran direct inzicht en toegang hebben op de besluitvorming en de informatie. Daarnaast komen Brazilië, Gabon (OIC) en Nigeria (OIC) erbij als niet-permanente leden. Ook Turkije (OIC) is als niet-permanent lid vertegenwoordigd.
 
Gevreesd moet worden dat veel moties tegen Israel zullen worden ingediend die door minimaal vier leden gesteund zullen worden. De Europese staten onthouden zich bij anti-Israel moties vaak van stemming, Rusland en China hebben grote belangen in het Midden-Oosten en zijn daardoor gevoelig voor het Arabische standpunt, dus het komt alleen op de VS aan hier tegenwicht aan te bieden. Hoewel het natuurlijk overal zijn veto over kan uitspreken, zoekt de VS onder Obama juist toenadering tot de Arabische wereld en is uit op het bereiken van consensus, zodat het niet steeds als 'spelbreker' zal willen worden bestempeld. Bovendien heeft zij zo ook wel een erg sterk machtmiddel in handen tegenover Israel, dat nu al voor iedere Palestijn die niet wordt doorgelaten en ieder Palestijns huis dat wordt afgebroken een reprimande krijgt, vaak zonder dat eerst fatsoenlijk is nagegaan wat er nou precies aan de hand was. Daar komt bij dat de VS de medewerking van de andere leden hard nodig heeft wat betreft Afghanistan, Irak en Iran, en het zich dus niet echt kan permitteren om hen teveel tegen de haren in te strijken.
 
Ondertussen is Israel een van de weinige landen dat nog nooit lid is geweest van de Veiligheidsraad, omdat de verkiezing van de niet-permanente leden via de regionale blokken gaat, en Israel de langste tijd van geen enkel regionaal blok lid was. Sinds 2000 is zij toegelaten als lid van het Westerse blok, maar een van de voorwaarden was dat zij voorlopig af moest zien van kandidatuur voor de Veiligheidsraad.
 
RP
-----------
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten