maandag 7 december 2009

Gilo blijft gewoon door bouwen


"Israëliërs zijn zich ervan bewust dat de internationale gemeenschap hun annexatie van Oost-Jeruzalem niet erkent. Maar dat heeft ze er nooit van weerhouden hier meer te bouwen. Bijna 40 procent van de 480.000 Joodse inwoners woont nu over de groene lijn, in het gebied dat volgens de rest van de wereld bezet is en dat volgens de Palestijnen bij hun toekomstige hoofdstad hoort."
 
Dat is een juiste constatering, maar wat de media altijd vergeten erbij te vermelden is dat ook de oude stad met de Joodse wijk en de klaagmuur, de Joodse begraafplaats op de Olijfberg en tal van andere historische plaatsen liggen in wat nu 'Oost-Jeruzalem' genoemd wordt. Wat men er ook nooit bij vermeldt, is dat dit deel van Jeruzalem in 1949 illegaal door Jordanië werd bezet, en de Palestijnse claim dus nogal discutabel is. Zij hebben de stad immers nooit in bezit gehad, laat staan haar als hoofdstad gehad. Jordanië heeft de Joden uit Oost-Jeruzalem met geweld verdreven c.q. vermoord, hun synagoges vernield en de stenen uit de Joodse begraafplaats gebruikt voor het plaveien van wegen.
 
Van wie Oost-Jeruzalem is, is een lastige vraag, maar mij dunkt dat Israel toch de beste papieren heeft. Een andere reden is dat de Joden, die de stad eeuwenlang als hoofdstad van het oude koninkrijk Israel hadden, er in de geschiedenis herhaaldelijk uit zijn verdreven maar er steeds terugkeerden. Ook in de Joodse religie speelt Jeruzalem, in tegenstelling tot in de islam, een belangrijke rol.
 
Het meest voor de hand lijkt te liggen om de Joodse wijken aan Israel toe te delen en de Arabische aan een toekomstige Palestijnse staat, maar de rest van de wereld lijkt erop gebrand heel Oost-Jeruzalem aan de Palestijnen te geven. Met rechtvaardigheid heeft dit weinig te maken. Dat de hele wereld iets vindt, betekent nog niet dat het ook juist is. Zie ook Jerusalem history en Jeruzalem, Gilo en de Groene Lijn.
 
Mocht je je ook zo aan de eenzijdige berichtgeving over Jeruzalem ergeren, laat je stem dan horen en reageer bijvoorbeeld onder onderstaand artikel op Trouw.
 
RP
---------------
 
Gilo blijft gewoon door bouwen
Verontwaardiging wereld richt zich op nederzetting in Oost-Jeruzalem
 
 
Israël heeft een bouwstop ingesteld voor nederzettingen, maar dat geldt niet voor Oost-Jeruzalem. Ook al is de hele wereld daar tegen.

Afgelopen week, in een poging de gespannen verhouding met de Amerikaanse president Obama op te klaren, kondigde premier Netanjahoe een stop van tien maanden aan op nieuwbouw in nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. De stop, zo zei hij ook nu weer, geldt alleen niet voor Oost-Jeruzalem.

Dat Oost-Jeruzalem bij Israël hoort, spreekt ook vanzelf voor de Israëliërs. Zij dachten dat het probleem hier decennia geleden al was opgelost. Maar zeven buitenwijken, die in de afgelopen 42 jaar werden gebouwd voor Joodse inwoners van Oost-Jeruzalem, zijn sinds een paar weken toch opeens inzet van de strijd rond de bouwstop.

Omdat ze voorbij de zogenoemde groene lijn liggen van 1967, die Israël scheidt van de Westelijke Jordaanoever, zijn het volgens de internationale gemeenschap nederzettingen in bezet Palestijns gebied. Maar omdat Israël, in juni 1967, formeel het grondgebied van deze gemeenschappen annexeerde en de gemeentegrenzen van Jeruzalem aanpaste valt er over hun status volgens Israëliërs net zo min te onderhandelen als over delen van Tel Aviv of Haifa.

Het deel van Jeruzalem dat de laatste tijd in krantenkoppen opduikt is Gilo, een buurt voor de lagere middenklasse op een bergkam tussen Israëlisch West-Jeruzalem en de steden Bethlehem en Beit Jalta op de Westelijke Jordaanoever.

Het aantal inwoners in Gilo groeide sinds de jaren zeventig tot ongeveer 40.000. Afgelopen maand, toen de Planning Commissie in Jeruzalem aankondigde 900 bouwvergunningen te verstrekken voor Gilo, keurden de VS, de EU en de VN dit in scherpe bewoordingen af. Nog meer bouwen in Gilo zou een obstakel opwerpen voor nieuwe vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen.

Lees verder op: http://www.trouw.nl/nieuws/wereld/article2931034.ece/Gilo_blijft_gewoon_door_bouwen_.html 

© Trouw 2009

Geen opmerkingen:

Een reactie posten