zondag 27 december 2009

Arabische etnische zuiveringen van Joden in de jaren na 1948

1948. Joden vluchten weg uit de Westbank nadat Jordanië dit gebied eenzijdig annexeerde, Israël zal pas in 1967 het gebied terug innemen nadat het door Jordanië werd aangevallen

 
"Brabosh" uit Antwerpen biedt een schat aan degelijke informatie over de Joodse geschiedenis in Europa en het Midden-Oosten. Helaas is hij wel wat te kort door de bocht waar het de Palestijnse vluchtelingen betreft:
 
"... wat te vergelijken is met het aantal Palestijnen, dat hetzelfde jaar vrijwillig hun huis in Israël verliet, omdat ze bang waren betrokken te raken bij de Israëlisch-Arabische oorlog."
 
Niet alle Palestijnse Arabieren verlieten vrijwillig hun huizen, een deel is wel degelijk tijdens de oorlog van 1948 verdreven door het Israëlische leger - inclusief Palestijnen die zich niet vijandig tegenover de Joodse staat opstelden. En ook van vluchtelingen die niet verdreven zijn, is het relatief hoe vrijwillig hun vertrek was, als zij - terecht of onterecht - voor hun leven vreesden. Zie verder: Palestijnse en Joodse vluchtelingen in het Midden-Oosten
 
Wouter
_____________
 
Arabische etnische zuiveringen van Joden in de jaren na 1948
22/12/2009

De 850.000 Joodse vluchtelingen in het Midden-Oosten waar je zelden iets over hoort. Zij werden verdreven tussen 1948 en 1972 uit moslimlanden waar ze al vele eeuwen waren ingeburgerd. Nooit kregen ze compensatie voor de vele bezittingen die ze moesten achterlaten. De meesten van hen werden opgevangen in Israël. Waar konden ze anders nog naar toegaan? Naar Europa waar ze bijna werden uitgemoord? Bezoek ook deze uiterst gespecialiseerde weblog over het lot van de Joods Arabische vluchtelingen: Point of no return – Information and links about the Middle East's forgotten Jewish refugees

Mensenrechten groep draagt bewijsmateriaal aan voor zuivering van joden in de jaren na 1948

Een rapport dat werd samengesteld door 22 toonaangevende internationale experts op het gebied van recht en mensenrechten, klaagt de Arabische Regeringen aan wegens geheime samenzweringen, intimidatie, collectieve confiscatie en ontheemding van zo'n 850.000 Joden in de jaren volgende op de vestiging van de Staat Israël in 1948.

Volgens de organisatie Gerechtigheid voor Joden uit de Arabische Landen (Justice for Jews from Arabic Countries: JJAC), een in 2002 gevormde groep voor Joodse rechten, die zich ten doel stelt de aandacht te vragen voor de vergeten wantoestanden van de Joodse vluchtelingen uit het Midden Oosten, hebben de Arabische Staten zich schuldig gemaakt aan een systematische campagne van "etnische zuivering" en moeten ze hiervoor ter verantwoording worden geroepen.

Het rapport, dat op maandag 23 juni 2003 door de JJAC in New York werd gepubliceerd en door de leiders van de groep twee dagen later aan de Israëlische President Moshe Katsav in Jerusalem werd aangeboden, schat dat 97% van de Joden uit Arabische landen werd verdreven, met achterlating van geconfisqueerde bezittingen, die een geschatte waarde hebben $100 miljard, waar voor zij geen compensatie hebben ontvangen. Ongeveer 600.000 van hen hebben een toevluchtsoord in Israël gevonden, wat te vergelijken is met het aantal Palestijnen, dat hetzelfde jaar vrijwillig hun huis in Israël verliet, omdat ze bang waren betrokken te raken bij de Israëlisch-Arabische oorlog.

Eenzijdige aandacht

Terwijl de Verenigde Naties sinds 1947 al 687 resoluties hebben gewijd aan het Arabisch-Israëlische conflict, waarvan er 101 gaan over de moeilijke toestanden rond de Palestijnse vluchtelingen, is er geen enkele resolutie die over Joodse vluchtelingen gaat, volgens het rapport van de JJAC.

"In dit deel van de wereld is bijna alle aandacht besteed aan slechts één kant van de zaak", zei de vroegere Ambassadeur van de VS bij de Verenigde Naties Richard Holbrooke bij de publicatie van het rapport, tegenover het hoofdkwartier van de VN in New York. "Laten we niet vergeten dat er aan beide kanten vluchtelingen waren."

Tijdens de persconferentie in New York beschuldigde de Canadese Parlementariër Prof. Irwin Cotler, ere-voorzitter van de JJAC de Arabische landen van "etnische zuivering". Deze uitspraak herhaalde hij woensdag morgen in Jeruzalem in het David's Citadel Hotel.

"De tijd is gekomen om terug te keren naar de waarheid en gerechtigheid voor de Joodse vluchtelingen uit de Arabische landen ten opzichte van het fabeltje uit de landen van het Midden Oosten, waar zij zijn weggewerkt en verdonkeremaand", zei hij, en beschuldigde de Arabische regimes van "een model van etnische zuivering" en "criminele samenzwering" bij de behandeling van hun eigen Joodse inwoners."

"Dit rapport betekent een nadrukkelijke veroordeling van de Arabisch wereld voor de massale overtredingen van de mensenrechten en voor de gecoördineerde repressieve maatregelen om hun Joodse bevolking te verdrijven of hen als politieke gijzelaars te gebruiken", zei JJAC uitvoerend Directeur Stanley Urman ook te Jeruzalem

"Het vertegenwoordigt een flagrante veroordeling van de internationale gemeenschap, voor de voorkeursbehandeling van de Palestijnse vluchtelingen, welke alle proporties te buiten gaat en die in geen enkel opzicht rekening houdt met de belabberde toestand waarin de Joodse vluchtelingen verkeren," zei Urman.

Vluchtelingen als politiek wapen

Terwijl Israël de Joodse vluchtelingen opnam en integreerde, hielden de Arabische landen de Palestijnen in kampen vast en weigerde ze hen het staatsburgerschap te geven, terwijl ze hun belabberde toestand gebruikten als wapen in de politieke strijd tegen de Joodse Staat.

Heden ten dage bedraagt het aantal Palestijnse vluchtelingen en hun nakomelingen meer dan vier miljoen, volgens de hulporganisatie van de Verenigde Naties (United Nations Relief and Works Agency) het betreffende orgaan van de VN dat hen ten dienste staat. De vijftig jaar oude "tijdelijke" UNRWA "vluchtelingen kampen" in de Palestijnse gebieden zoals Jenin in Samaria en Khan Younis in de Gaza Strook, zijn broeinesten van Palestijnse en terroristische activiteiten geworden.'

De Palestijnen hebben steeds geëist, dat de Arabische vluchtelingen en hun nakomelingen het "recht van terugkeer" zouden krijgen, terug naar hun oude huizen in het Israëlische gebied. Dit is een hardnekkig struikelblok gebleken met betrekking tot de uiteindelijke onderhandelingen. Israël, dat te kennen heeft gegeven, dat ze de vluchtelingen compensatie wil aanbieden, ziet de instroming van 4 miljoen Arabieren gelijk staan aan de eis tot vernietiging van de Joodse Staat.

Het JJAC-rapport wil de aandacht vestigen op de historische en politieke ontwrichting, die het zogenaamde Palestijnse "recht op terugkeer" met zich meebrengt, als gevolg van het recente door de VS aangestuurde "route-kaart" plan voor een Palestijnse staat

De groep zal zijn bevindingen verspreiden en in de komende weken doen toekomen aan de regering van de VS, Canada en Engeland, in de hoop dat men zich bewust zal worden van de ernst van de situatie en politieke druk zal uitoefenen op zowel de Arabische regimes als de Palestijnse onderhandelaars.

==================

Bronnen: International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ): Arabische etnische zuiveringen van 27 juni 2003; Israel & Palestijnen Nieuws Blog: De ondergang en verdrijving van de Joden van Lybië door Ratna Pelle van 29 september 2009; Point of No Return: Decline and fall of Libyan Jews van 26 september 2009 en The Libyan Jewish experience in the Giado camp van 7 juni 2007; The Holocaust in Lybia door Goël Pinto van 5 april 2005; Israël – Palestina Informatie: Vluchtelingen: Palestijnse en Joodse vluchtelingen in het Midden-Oosten van 8 juli 2009; Cidi.nl / CIDI Israel Nieuwsbrief 2008: De Naqba en de waarheid van 6 juni 2008; lees ook op deze blog: De ondergang en verdrijving van de Joden van Lybië van 1 oktober 2009; Dhimmitude: de status van niet-moslim minderheden onder Islamitisch bestuur van 23 april 2009; Islamitisch antisemitisme, de wortel van het Midden-Oosten conflict? van 1 februari 2009; Mahmoud Abbas over de Naqba: 'Wij verlieten ons dorp in 1948 uit vrije wil' van 9 juli 2009; Waarheid en mythe over de Naqba, de vlucht van de Arabieren uit Palestina van 9 juli 2009; Israël wil herdenken van Palestijnse 'naqba' bij wet verbieden van 25 mei 2009 en Joden van Jemen in het geheim naar Israël gesmokkeld van 22 februari 2009; De verzwegen exodus: de verdrijving van 850.000 Joden uit het M-O door de Arabieren van 24 maart 2009 en Joodse en Arabische vluchtelingen: het verschil tussen retoriek en realiteit van 28 februari 2009

Geen opmerkingen:

Een reactie posten